Szanowni Państwo

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 w środę 13 kwietnia br. o godz. 12.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola oraz w holu przedszkola.

Lista dzieci zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zakwalifikowanego pisemnie potwierdzają wole zapisu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 w sposób następujący:

– Ci państwo, którzy elektronicznie wypełnili podanie system Nabór, będą mogli potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola korzystając z systemu elektronicznego( instrukcja znajduje się na stronie internetowej przedszkola).

– pozostali państwo powinni skorzystać z druku Potwierdzenia Woli zapisu dziecka ( druk znajduje się na stronie internetowej przedszkola) wypełnić i wysłać skanem na adres mailowy  rekrutacja@przedszkole90.pl lub dostarczyć do sekretariatu szkoły

Potwierdzenie woli zapisu dziecka należy dostarczyć  w dniach od 13 – 19 kwietnia br.

25 kwietnia 2022 o godz.12 zostaną ogłoszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.