Na zakończenie tematu kompleksowego pt. „Leśne zwierzęta” dzieci z grupy „Sarenki” wykonały jeżyki z liści i kasztanów, zebranych wcześniej na wycieczce w parku przy Arenie.