Krasnale uczestniczyły w różnorodnych aktywnościach z ekologią w tle.
Już wiedzą, co to znaczy żyć ekologicznie.