Staraliśmy się poprzez dotyk odróżnić, które przedmioty są ciepłe, a które zimne.
 Poprzez zabawę poznaliśmy, które kolory należą do ciepłych, a które do zimnych.